Obec Budislav
Budislav

Napsali o nás

Z knihy "Kolébkou Loučné" Josef Karel 1929 ...

  • Sedlišté Kamenné, náležející k místní obci Poříčí, mají 51 čísel, obyvatel 258 (národnosti českosl. 257, cizozem. 1; církve římsko-katol. 256, českobratr. evang. 2). Vzdělání lidu: obecná škola trojtřídní v Budislavě, místní osvětová komise a veřej. obecní knihovna v Poříčí. Spolkový a politický život sdílí s Poříčím. Výživa obyvatelstva:: rolnictví (97%), různá řemesla a drvoštěpství. Stanice dráhy v Borové u Poličky (6 km), v Litomyšli (16 km). Zastávka státního autobusu v Budislavě (l km). Úřad poštovní, telegrafní a telefonní v Proseči. Ze vsi vede okresní silnice' do Budislavě.
  • Z historie. Ves založena r. 1683 na panské půdě.
  • Pamětihodnosti. Starobylý hostinec u Rovenských. Poblíž hájovny K o zrní nu stávala ves Rez, zaniklá v 15. století. Dosud je tu po ní patrný náhon mlýna.
  • Přírodní zajímavosti. V bezprostřední blízkosti krásné hluboké lesy. V nich rybník „Zimka". S kopce na jihu ode vsi (555 m) pěkný pohled do pohádkově krásných skal budislavských.
  • Na sever od Kamenných Sedlišť ihned za potokem Desinkou leží obec Budislav
  • Budislav s místními částmi Bořkem (skupina 9ti čísel) a samotou „V hájku" (2 čísla). Místní obec má katastrální plochu 665'26 ha, 137 čísel a obyvatel 431 (národnosti českosl. 411, němec. 20;
  • církve římsko-katol. 416, českobratr. evang. 9, českosl. 3, bez vyznání 3). Vzdělání lidu: obecná škola trojtřídní, místní osvětová komise, veřej, obecní knihovna. Život spolkový: Sokol, hasičský sbor, Hospodářská beseda, Odbor Národní Jednoty Severočeské. Politické organisace a spolky: strany republikánské, lidové, Orel (lid.). Výživa obyvatelstva: drvoštěpství, lamačství kamene, kamenictví a povoznictví (45%), rolnictví (40%), různá řemesla, obchod. Téměř v každém stavení vyšívají prádlo (bílé vyšívání). V místě je parní pila a okresní drtírna štěrku. Stanice dráhy v Borové (6 km) a ve Skutči (12 km). Zastávka státního autobusu. Úřad poštovní, telegrafní a telefonní v Proseči. Okresní silnice Litomyšl - Proseč.
  • Z historie. Jméno Budislav odvozuje H. Jireček od B u d i s l a v a, syna Miroslava z Popova Dolu. Dědinu držel r. 1318 Přibek z Vlkova. Koncem 14. stol. patřila Toulovcovi. Z pískovce zdejšího byla r. 1418 vystavěna radnice s věží v Litomyšli (viz Litomyšl). Ves byla koupena r. 1480 městem Litomyšlí (osadou) od Čeňka z Barchova a Jana, syna Jindřicha Makovského z Potštýna. Město má zde dosud většinu lesů i pozemků.
  • Pamětihodnosti. Hojnost starobylých staveb lidových. Zmínky zasluhuje stará lípa Dočkalova. V hostinci „Krčmě" se narodil český právník a právnický spisovatel Jan Krčmář, president vrchního zemského soudu v Praze, jenž vedl proces „Omladinářů". Ves i její okolí si oblíbila Tereza Nováková, vylíčivši ve svých románech život lidu zdejšího v době protireformační.
  • Přírodní zajímavosti. Obec, ležící na pokraji lesů, má velmi romantickou polohu. Přírodní zajímavostiProti škole dva mohutné balvany pískovcové — Velké a Malé Hradisko. Podobných balvanů různé velikosti a fantastických tvarů je rozseto kolem vsi hojně. Krásný rozhled od statku Dočkalova. Možno viděti Litomyšlsko, Orlické hory, Kunětickou horu i Krkonoše, pohoří Nasavrcké a Moravu až k Moravské Třebové. V údolíčku „Kalibánce" žulové lomy. Pískovcové lomy dávají výborný pískovec, který se daleko vyváží. Nalézá se tu též tmavý syenit i turmalinit. Zajímavé jsou vycházky k lubenské myslivně, k rybníku „Zimce", na Skalku a nejvděčnější ovšem do jednotlivých částí skalní krajiny Toulovcovy — kamenné to pohádky.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapový portál

mapovy portal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nabídky práce

nabidky prace

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Datová schránka

Informace datové schránky

Partneři