Obec Budislav
Budislav

Období II sv. války

 • 1. září 1939 byla vyhlášena II. světová válka. Už večer byl vybubnován Pořádník o zastírání osvětlených oken v noci a také je od tohoto dne zakázáno poslouchání cizích stanic. Aby se zamezilo hromadění potravin zámožnými vrstvami, dále aby potraviny byly spravedlivě pro všechny rozdělovány, byly zavedeny od i. října 1939 odběrné lístky. Koncem listopadu vyšla vyhláška Českomoravského svazu o povinné dodávce másla a mléka. V Budislavi byla zřízena sběrna másla u Jana Netolického v obchodě. Máslo se odvádělo vždy v pátek.
 • Od 15. ledna 1940 se začaly vydávat na obecním úřadě mlecí výkazy, kdy se na l osobu počítá 21 kg obilí na měsíc, taktéž lístky na obuv, a to na 100 obyvatel 5-6 párů obuvi.
 • Dne 21. a 22. října 1940 byly vydávány pro Budislav německo - české občanské legitimace na obecním úřadě- Za tímto účelem přijeli tri úředníci z okresu.
 • Dne 13. 4. 1941 ve 2 hodiny v noci přijelo ke starostovi Sokola Josefu Souškovi auto s vrchním strážmistrem z Trstenice a úředníkem z okresního úřadu v Litomyšli. Byly jim předloženy účetní knihy. Následně byl zabaven majetek Sokola a zastavena jeho činnost.
 • Nejdůležitější událostí roku 1942 pro naše země byl atentát na zastupujícího říšského protektora generála Heydricha. Byl spáchán v dopoledních hodinách 27. 5. 1942 v Praze. V důsledku toho bylo vyhlášeno stanné právo. Všichni občané z obce ve stáří od 10 let se museli hlásit na četnické stánici , museli brát s sebou i policejní přihlášky. S obyvateli hluboce otřásly také události z 10. a 24. června 1942, kdy byly vypáleny Lidice a Ležáky, které leží nedaleko.
 • 20. a 21. února 1943 bylo poprvé v činnosti úzké zvukové kino v sále Krčmy pořízené nákladem obce- Poprvé byl promítán film "Nebe a dudy". Největší zásluhu o zřízení kina měl předsedo správní komice Karel Fidler. Promítací přístroj byl značky Zefs - ikon.
 • V březnu 1943 byly obvodním lékařem zakázány domácí lékárny. Lékař už jen předepisoval recepty a nemocný si léky musel vyzvednout v lékárně v Litomyšli.
 • V říjnu 1943 byla v celé obci zavedena elektrika. Ovšem v prosinci byly ještě dokončovány některé přípojky k jednotlivým chalupám. Koncern ledna 1944 došla do Litomyšle zásilka 2 vagónů drenážních trubek pro Vodní družstvo v Budislavi a již 20. 3. 1944 přijela do obce z Prahy komise ohledně vodovodu.
 • 1. listopadu 1944 se lidé z Budislavi dozvěděli o vzrušující události v Přoseči Byli zde zastřeleni dva důstojníci, generál Svatoň a kapitán Soška. Skrývali se u hajného Ehrenbergera a jejich úkryt byl vyzrazen. Na podzim také dochází k parcelaci pozemků dvou největších sedláků, Josefa Dočkala a Josefa Karlíka. Tomu však byl zabaven i veškerý dobytek. Po několika dnech byl Karlík poslán do vazby.
 • Na konci února 1945 se v blízkosti obce objevili dva ruští vojíni, kteří uprchli z transportu. Lidé jim začali nosit do lesa potraviny, poté si uprchlíci zbudovali za pomoci dřevařů bungr v houštině, kde se zdržovali až do května. V polovině března se také začalo pracovat na překážkách na silnici. Litomyšl - Proseč. V Budislavi byla jedna překážka v Hájku, druhá pod křižovatkou k Jarošovu směrem k Přoseči. Každý den zde pracovalo 10 mužů zdarma, bylo takto spotřebováno velké množství dřeva.
 • V noci z 25. na 26. dubna přišli do Budislavi partyzáni. Vybrali u Fr. Rejmana trafiku, kuřivo však partyzáni zaplatili. Také odvezli nákladní auto, které stálo před domkem Košňarových. Po odjezdu třech německých četníku dne 1. května z obce, vpadli hned následující noci partyzáni do stanice, kde vzali všechny zbraně. Příští noci přišli ještě pro munici a šaty.
 • V sobotu 5. května 1945 ve 12.30 hod. volal český rozhlas o pomoc. To dodalo odvahy i zdejším občanům. Dva z nich šli do nedaleké Poříče, aby jim zde ubytovaní Madaři přenechali zbraně a munici. Ti souhlasili. Všem schopným lidem byly rozdány pušky, byly přivedeni i ruští uprchlíci. V celém okolí obce byly konány hlídky, lidé byli rozděleni do větších skupin. V pondělí 7.5. dopoledne partyzáni zadrželi nákladní auto s vlekem v lese za Bořkem. Řídili ho polští vojáci, kteří byli propuštěni. Dalšího dne zmizely všechny německé nápisy a byly vyvěšeny Československé vlajky. 8.5 - došlo odpoledne k menší přestřelce u ozdravovny. Partyzáni zajali německé auto, ve kterém byly německé ženy - vystěhovalkyně a velmi dobře se bránily. Nakonec byli zranění odvezeni do hostince. Zakrátko na to. přijelo od Poříče německé auto, ze kterého se snažil nějaký muž zastřelit partyzána. Za tímto autem jich přijelo okolo dvaceti až třiceti. Začali střílet již pod Budislaví. Nastala tedy řež mezi partyzány a němci. Většina obyvatel utíkala v panickém strachu do lesa, němci se dostali výše do vesnice, kde drancovali vše, co jim přišlo pod ruku. Toho dne byli zastřeleni dva zdejší obyvatelé Václav Melša a Jan Dubišar.
 • Silnice Litomyšl - Proseč byla jednou z nejdůležitějších vedlejších cest při útěku německých vojsk. Večer 9. května se rozšířila zpráva, že SS oddíly jsou na cestě z Litomyšle do Budislavi. Většina obyvatel se opět ukryla v lesích.
 • 10. května byla u Krčmy postavena slavobrána na uvítání ruského vojska. To přijelo odpoledne. Lidé byli podarováni vším možným. Vojsko bylo ubytováno ve škole. Ze čtvrtka 10. na pátek 11.5. do rána zemřelo ve stodole domku J. Zavorala 9 vojínů Rudé armády a 15 bylo odvezeno do litomyšlské nemocnice. Byli otráveni v některé vesnici na Moravě. Zemřelí vojíni byli pochováni, ještě v pátek odpoledne u kříže do společného hrobu. Mrtvoly německých vojáků byly nalezeny jen tři, ostatní stačili němci vzít s sebou.
 • Po odchodu Rudé armády se život v obci dostává do obvyklých kolejí. Lidé začínají, sice ještě se zbraní v ruce, pracovat na polích, starat se o úrodu, opravovat domy, které byly většinou poškozené od přestřelky.
 • Dnem 9. 5. 1945 končí v Evropě II. světová válka. Napětí stále ještě v té době trvá, pomalu však všude začíná vládnout mír, do popředí se začíná dostávat KSČ, která v roce 1948 nastolila čtyřicet let trvající totalitní režim.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapový portál

mapovy portal

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nabídky práce

nabidky prace

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Datová schránka

Informace datové schránky

Partneři