Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

12. 8. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 27 až 31°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

       
Rozpočet obce pro rok 2016      
       
Závazný ukazatel   Minimální  Maximální
  §  v tis Kč v tis Kč
Příjmy celkem   5 756,40  
Daňové příjmy   5 265,90  
v tom : podíly obce na daňovém výnosu   4 350,00  
           příjmy z místních a správních poplatků   475,90  
           příjmy z daně z nemovitostí   440,00  
Nedaňové příjmy   303,20  
v tom :       
           nájemné z pozemků 1012 6,50  
           platby báňského úřadu 2119 20,00  
           příjmy z ubytování 2142 70,00  
           příjmy z prodeje zboží-turismus 2143 20,00  
           příjmy knihovny 3314 1,50  
           příjmy z nájmů v KD KRČMA 3319 25,00  
           příjmy ze služeb místního rozhlasu 3341 0,50  
          příjmy za služby v kostel Boží lásky  3399 10,00  
          nájemné z bytových prostor 3612 25,70  
          nájemné z nebytových prostor 3613 22,80  
          nájemné hrobových míst 3632 1,00  
          příjmy v oblasti komunálních služeb 3639 2,00  
          příjmy v oblasti komunálních odpadů 3722 23,50  
          příjmy v oblasti komunálních odpadů-příjmy ze separace odpadů 3725 50,00  
          příjmy z veřejné zeleně 3745 4,50  
          příjmy za služby OÚ  6171 1,00  
          příjmy z úroků 6310 1,10  
          příjmy z veřejné sbírky na provoz kostela 3399 18,10  
Dotace   122,30  
v tom :       
        dotace na státní správu   81,30  
        nárok dotace na veřjně prospěšné pracovníky a předáka VPP obd.12/2015   41,00  
       
Příjmy z financování - sociální fond   65,00  
       
       
Závazný ukazatel   Minimální  Maximální
     v tis Kč v tis Kč
Výdaje celkem     6 356,40
Provozní výdaje celkem:     4 619,90
v tom:  náklady louky a zem.pozemky 1012   10,00
            lesní hospodářství 1032   16,10
           provoz ubytovacích zřízení - č.p.208 + rekreační chaty 2142   33,00
           náklady turismus, mzdové 2143   30,00
           výdaje v oblasti turistického ruchu-ostatní provozní 2143   41,20
           neinvestiční výdaje na údržbu a opravy místních komunikací 2212   865,00
           neinvestiční náklady -na údržbu a opravy chodníků 2219   20,00
           studie kanalizace 2321   48,20
           neinvestič.náklad ZŠ a MŠ hrazené obcí 3113   15,30
           neinvestiční náklady na provoz knihovny - mzdové 3314   14,40
           neinvestiční náklady na provoz knihovny,materiál,služby,knihy 3314   47,50
           neinvestiční náklady na provoz KD Krčma -mzdové 3319   18,00
           neinvestiční náklady na provoz KD Krčma a kulturu 3319   249,90
           neinvestiční náklady na provoz místního rozhlasu 3341   4,00
           náklady na Budislavský zpravodaj 3349   13,00
           náklady SPOZ+kostel-mzdové 3399   22,00
           náklady SPOZ+kostel-provozní 3399   26,80
           náklady na kostel hrazené z veřejné sbírky 3399   18,10
           provozní náklady na sportoviště  3412   5,50
           provozní náklady dětské hřiště  3421   9,00
           náklady na na podporu zájmové činnosti  3429   2,00
           neinvestič.náklady na údržbu č.p.108 3612   25,70
           náklady na provoz nebytových prostor-obchod 3613   3,80
           náklady na provoz veřejného osvětlení 3631   145,00
           náklady na provoz místního hřbitova 3632   11,00
           náklady na dokončení akce plynofikace Prosečska-mzdové 3633   7,20
           náklady na dokončení akce plynofikace Prosečska-na smlouvy věc.břemena 3633   130,00
           náklady na komunální činnost v obci - mzdové včetně DPČ a DPP 3639   335,60
           náklady na komunální činnost v obci - odvody soc.a zdravotního pojišťění 3639   98,90
           náklady na komunální činnost v obci - materiálové+služby a opravy techniky 3639   189,70
           náklady na likvidaci a třídění komunálních odpadů - mzdové 3722   7,00
           náklady na likvidaci a třídění komunálních odpadů - služby +materiál 3722   381,50
           náklady na třídění a dočasné ukládání sparovaných odpadů 3725   40,50
           náklady na údržbu veřejné zeleně 3745   90,00
           krizová rezerva 5274   50,00
           náklady na  požární ochranu vč.jednotky SDH a nák.na budovu HZ 5512   147,90
           náklady na Zastupitelstvo obce - mzdové 6112   533,00
           náklady na Zastupitelstvo obce - odvody sociálního a zdravotního  pojišťění 6112   157,00
           náklady na Zastupitelstvo obce - ostatní  6112   14,00
           zákonné pojištění prac.úraz, nemoc z povolání 6171   6,00
           náklady na provoz OÚ a obce - mzdové včetně DPP a DPČ 6171   300,00
           náklady na provoz OÚ a obce - odvod socíál.,zdravotního a zákon. pojištění 6171   99,00
           náklady na provoz OÚ a obce - materiálové náklady, služby, opravy 6171   282,90
           náklady na plnění zaměstnancům ze sociál.fondu 6171   50,00
           poplatky bankám 6310   5,20
Kapitálové výdaje celkem     1 125,00
v tom:       
  náklady rozparcelování, geologický průzkum a projekt na ZTV-lokal.Nov.rybník 3635   275,00
  Náklady na majetkové vyrovnání při nápravě hranic pozemků                          3639   35,00
  investiční příspěvek na rekonstrukci vodovodu na Kamenná Sedliště                         2310   735,00
  náklady na stavební úpravy budovy OÚ za účelem rozšíření prostor  knihovny                6171   80,00
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím celkem     400,00
v tom : neinvestiční příspěvek vlastní PO     400,00
Finanční vztahy k jiným veřejným rozpočtům celkem     146,50
v tom : neinvestiční příspěvky Dobrovolným svazkům obcí     80,00
           neinvest.dotace Mě.Litomyšl     0,40
           neinvestiční příspěvky charitám     20,00
           neinvestiční příspěvky zájmovým sdružením     40,00
           neinvest.příspěvek knihovně Svitavy     1,30
           neinvestiční příspěvek SPOV a SMS     4,40
          neinvestiční dotace SO Plynofikace - Proseč     0,40
Výdaje z financování-sociální dond     65,00
Zúčtování sociálního fondu obce       
Příjmy fondu     65,00
Výdaje fondu     65,00
Financování změna stavu finančních prostředků úč.8115     -600,00
       
Návrh vyvěšen na úřední desce a elktronické úřední desce : 1.12.2015      
Sejmuto dne: 17.12.2015      
       
podpis starosty obce: Šplíchal Luboš